Geschiedenis

Inschrijving Handelsregister van de Kamers van Koophandel nr. 40236498

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (Koninklijke erkenning)

Statutaire naam: E.H.B.O. Eersel

Statutaire zetel: Eersel

Oprichting: 05-04-1951

De eerste statuten  zie bijgevoegde stukken:

Statuten deel 1Statuten deel 2Statuten deel 3

Op 6 februari 2004 zijn de statuten en huishoudelijk reglement aangepast, notarieel vastgelegd en goedgekeurd.